Održana izborna godišnja skupština NK Vinica

Kao što smo i najavili, u subotu 10. veljače 2018. u 18 sati održana je redovna izborna godišnja skupština NK Vinica.

Na početku skupštine potpredsjednik kluba gospodin Miroslav Farkaš pozdravio je sve prisutne i obavijestio ih da gospodin Božidar Šipek – dosadašnji, a i budući predsjednik NK Vinica, zbog bolesti ne može prisustvovati radu Skupštine. Skupštinu je već tradicionalno vodio gospodin Erjavec Zlatko po predloženom i jednoglasno prihvaćenom dnevnom  redu:

 1. Otvaranje Skupštine i izbor organa Skupštine:
 • radno predsjedništvo
 • verifikacijsko izborna komisija
 • zapisničar i ovjerovitelji zapisnika
 1. Verifikacija članstva Skupštine
 2. Prihvaćanje zapisnika godišnje Skupštine održane 18. 02. 2017.
 3. Izvješće o radu Nogometnog kluba Vinica za 2017. godinu
 4. Financijsko izvješće za 2017. godinu
 5. Izvješće Nadzornog odbora i Suda časti
 6. Rasprava po izvješćima i donošenje odluka
 7. Izbor Predsjednika NK Vinica za mandatno razdoblje 2018. – 2022.
 8. Izbor članova Izvršnog odbora, Nadzornog odbora i Suda časti NK Vinica
 9. Izmjena članka 7. Statuta NK Vinica
 10. Prijedlog plana rada i financijskog plana za 2018. godinu
 11. Rasprava i donošenje odluka po točki 11.
 12. Dodjela zahvalnica za sponzorstvo i pomoć klubu
 13. Ostala pitanja i prijedlozi.

Izvješće o radu Nogometnog kluba Vinica za 2017. Godinu podnio je Tajnik kluba gospodin Mario Hrnčić. Članove Skupštine upoznao je s plasmanima pojedinih selekcija Kluba, o aktivnostima Kluba koje su bile vezane uz uređenje klupskih prostorija, uređenja igrališta, proslavu dana Općine Vinica, Jana Kup-a i Martinja u Vinici.

Financijsko izvješće Nogometnog kluba Vinica za 2017. godinu podnio je Tajnik kluba gospodin Mario Hrnčić. Članove Skupštine upoznao je s prihodima i rashodima u 2017. godini. Isto tako zahvalio se i svim ostalima donatorima na doprinosu rada Kluba.

Izvješća Nadzornog odbora i Suda časti Skupštini prezentirao je gospodin Zlatko Erjavec. Nadzorni odbor NK Vinica u sastavu Zlatko Erjavec – predsjednik, te Ivica Kovačić i Davor Matoc konstatirao je da su sve financijske transakcije provedene putem žiro računa kluba unesene u knjigu blagajne te utemeljene na priloženoj dokumentaciji i važećim zakonskim propisima. Financijska sredstva utrošena su u skladu s financijskim planom NK Vinica za 2017. godinu. Sud časti NK Vinica u sastavu Zvonko Kovačić – predsjednik, te Nenad Kovačić i Vlado Korotaj članovi, u 2017. godini nije pokrenuo ni zaprimio zahtjev za pokretanje stegovnog postupka protiv bilo kojeg člana NK Vinica.

Kako nije bilo rasprava po točkama 4, 5, i 6 sva izvješća su jednoglasno usvojena. Samim usvajanjem navedenih izvješća, prestao je mandat Predsjedniku Kluba, članovima Izvršnog odbora, Nadzornog odbora i Suda časti.

Nastavak skupštine donio nam je izbor predsjednika kluba, članove Izvršnog i Nadzornog odbora te članove Suda časti.

Za predsjednika NK Vinice u mandatnom razdoblju od 2018. – 2022. godine izabran je dosadašnji predsjednik Božidar Šipek.  Za članove Izvršnog odbora NK Vinice u mandatnom razdoblju od 2018. – 2022. godine izabrani su Farkaš Miroslav, Mario Hrnčić, Šipek Nikola, Lazar Stanko, Rodeš Marijan, Miroslav Krznar, Punčec Mario i Mihalić Marijan. Za članove Nadzornog odbora NK Vinice u mandatnom razdoblju od 2018. – 2022. godine izabrani su Erjavec Zlatko kao predsjednik te  Kovačić Ivica i Matoc Davor  kao članovi. Za članove Suda časti NK Vinice u mandatnom razdoblju od 2018. – 2022. godine izabrani su Kovačić Zvonko kao predsjednik te Kovačić Nenad  i Majcen Marijan kao članovi. Svi organi kluba izabrani su jednoglasno. Ovim putem vodstvu kluba želimo puno sreće i uspjeha u budućnosti.

Financijski plan i plan rada za tekuću 2018. godinu podnio je gospodin Mario Hrnčić.

Pri kraju skupštine gospodin Mario Hrnčič uručio je zahvalnice vrijednim donatorima Kluba i otvorio raspravu. Prvi se javio predsjednik NK Ormož (Slovenija), gospodin Zlatko Klemenčić koje je pozdravio sve prisutne, zahvalio se na pozivu, i pozvao vodstvo kluba na čvrstu i dugotrajnu suradnju te na kraju zaželio puno uspjeha u proljetniom dijelu sezone.

Nakon toga, gospodin Stjepan Kovačić ispred Udruge vinogradara Vinea – Vinica, pozdravio je sve prisutne, zahvalio se na pozivu i zaželio svima da se u proljetnom dijelu sezone NK Vinica izbori za nastupanje u višem rangu natjecanja.

Na samom kraju načelnik Općine Vinica gospodin Marijan Kostanjevac pozdravio je  sve prisutne, čestitao novo izabranom vodstvu NK Vinica, naglasio je da će Općina Vinica i ubuduće ulagati u Klub shodno svojim mogućnostima, raduje se suradnji sa susjedskim klubom NK Ormož iz Slovenije. Naglasio je da mu je želja da Klub izbori prvo mjesto u II ŽNL i da se plasira u  I ŽNL ŽNS Varaždin.

Skupština je završila sa radom u 19:05  sati nakon čega je uslijedilo druženje svih pristnih.